Oberlina stam


De familie Zwartjens fokt al bijna 40 jaar met merries uit de Oberlina-stam.
Stammoeder is de model-preferente prestatie-merrie Woberlina (v. Safari - Sinaeda x Sinaeda).

Uit Woberlina werden o.a. de Garant-dochters Noberlina (keur, pref, prest) en Oberlina (keur, pref) ingezet voor de fokkerij.

woberlinaWoberlina (foto 1969)


Onze fokmerries uit de Oberlina-stam zijn momenteel:

Merrie Predikaat Vader Moeder Moeders vader
Naberlina ster Landwind II Aberlina (ster pref) Legaat (keur)
Sivolina ster Hemmingway Aberlina (ster pref) Legaat (keur)
Zerlina Guidam (pref) Naberlina (ster) Landwind II
Bolina Colandro Oberlina Amethist
Bolanlina Colandro Loberlina (ster prestatie) Adios
Volina ster prok Guidam (pref) Katoberlina (ster prestatie) Amethist
Coberlina Colandro Loberlina (ster prestatie) Adios
Catoberlina Calypso Volina (ster prok) Guidam (pref)
Caberlina Calypso Udaberlina (prok) Guidam (pref)

 

Verdere fokmerries zijn:

Merrie Predikaat Vader Moeder Moeders vader
Sierania ster prok Quidam de Revel Wierania (ster prestatie) Rigoletto
Roselle prok Landwind II Gyselle (keur) Vindicator


Sportpaarden uit onze Oberlina-stam:

Erlinus Uniek x Toberlina v. Legaat NSP 1.35
Hercules Uniek x Berlina v. Legaat ISP 1.35
Helmer Amethist x Coberlina v. Uniek NSP 1.30
Jolinus Amethist x Toberlina v. Legaat NSP 1.35
Laberlina Amethist x Aberlina v. Legaat ISP GP
Melina Henzo x Iberlina v. Amethist ISP GP
Nivolinus Landwind x Toberlina v. Legaat ISP GP
Grolinus Gerlinus x Ifoberlina v. Amethist NSP 1.35
Pikolina Zuidhorn x Happylina v. Uniek ISP GP
Perlina (Passionate) Hattrick x Berlina v. Legaat ISP GP
Roberlina Ajonc x Doberlina v. Legaat ISP 1.40
Roberlina II Belmondo x Noberlina v. Legaat NSP 1.30
Solinus Landwind x Katoberlina v. Amethist NSP 1.40
Toberlina deux Zuidhorn x Happylina v. Uniek ISP 1.40
Twin Twin RV Calvados x Kaberlina v. Amethist ISP 1.40
Tivolinus Guidam x Loberlina v. Adios NSP 1.30
Tuidam de Tivoli Guidam x Katoberlina v. Amethist ISP 1.30
Ulinus Guidam x Loberlina v. Adios ISP GP
Uvolinus Guidam x Katoberlina v. Amethist ISP GP
Uberlina(Quinta) Guidam x Naberlina v. Landwind ISP 1.35
Ufoberlina Hemmingway x Foberlina v. Uniek NSP 1.35
Uberlina Lux x Pikolina v. Zuidhorn NSP 1.30
Uranus Oramé x Happylina v. Uniek ISP 1.35
Uberlinus Matterhorn x Doberlina v. Legaat ISP 1.40
Van Damme Guidam x Roberlina v.Hemmingway ISP 1.35
Vancouver Indoctro x Happylina v. Uniek NSP 1.30
Vivolinus Guidam x Naberlina v. Landwind ISP 1.35
Varcival Parcival x Iberlina v. Amethist ISP 1.35
Whatever Murano x Kaberlina v. Amethist ISP 1.35


Prestatiemerries die op ons station geboren zijn:

Noberlina Garant x Woberlina
Roberlina Legaat x Noberlina
Toberlina Legaat x Oberlina
Verlina Principaal x Roberlina
Berlina Legaat x Noberlina
Doberlina Legaat x Noberlina
Daberlina Uniek x Aberlina
Happylina Uniek x Aberlina
Loberlina Adios x Oberlina
Katoberlina Amethist x Toberlina


Uit Noberlina kwamen o.a. de 1.40m springers Terlinus en Terlina (Anoberlina) van Legaat voort.
Noberlina bracht ook de goedgekeurde hengst Gerlinus (Groninger Stamboek).

Überhaupt (v. Legaat) sprong internationaal in de Verenigde Staten met Linda Southern.
Noberlina is dubbel prestatiemerrie, M-springen met winstpunten en moeder van maar liefst 19 veulens.


noberlina springNoberlina

Uit Oberlina kwam o.a. Toberlina (keur, pref, prest) van Legaat.
Toberlina is de moeder van het internationale springpaard Nivolinus (v. Landwind II) die succesvol gereden wordt door Markus Fuchs.

Toberlina is ook de moeder van het nationale springpaard Erlinus (v. Uniek). Erlinus sprong tijdens een puissance-parcours in Den Bosch over een muur van 2.15m.
Oberlina behaalde voor haar IBOP AA met 96 punten en startte zelf in de Klasse Z-dressuur.

oberlinaOberlina toberlinaToberlina


Rodrigo Pessoa springt momenteel internationaal met Melina, v. Henzo x Iberlina v. Amethist x Coberlina v. Uniek.

nivolinusMarkus Fuchs met Nivolinus (c) reitsportfoto.de


Grolinus (v. Gerlinus x Ifoberlina v. Amethist x Foberlina v. Uniek) sprong in Duitsland 1.40m parcoursen met Alfons Klöpper.

Hercules (v. Uniek x Berlina v. Legaat x Noberlina v. Garant) is goedgekeurd door het ZfDP. Hercules heeft succesvol gesprongen met Robin Zwartjens in de Klasse Z en is daarna geëxporteerd naar Turkije.

herculesHercules


Mivolinus (v. Amethist x Aberlina v. Legaat x Oberlina v. Garant) werd tweede in de M-finale tijdens de Sallandse Ruiterdagen 2001.

mivolinusMivolinus


Herlinus (v. Amethist x Toberlina v. Legaat x Oberlina v. Garant) is Z-springen met winstpunten.

herlinusHerlinus


Laberlina (ster, v. Amethist x Aberlina v. Legaat x Oberlina v. Garant) springt internationaal.

laberlinaLaberlina