Algemeen

» Gecertificeerde hengstenhouderij.
» K.I. aan huis mogelijk.
» Ons bedrijf is een goedgekeurd S.W.S.- en inseminatiestation: sperma van diverse S.W.S.-hengsten beschikbaar.
» Merries die op ons station gestald worden, dienen geënt te zijn tegen influenza.
» Bij de eerste dekking dienen wij tevens over de gegevens van de merrie te kunnen beschikken. Tevens dient het paspoort bij het paard te blijven. Bij het niet nakomen van deze regels zijn de eventuele boetes voor de merriehouder.
» Vervoer en het verblijf in onze stallen en weiden, alsmede het laten dekken, zijn voor risico van de merriehouder.
» Het dekgeld is exclusief 6% BTW en afdracht.
» Bij verzending komen de verzend- en/of koerierskosten voor rekening van de merriehouder.
» Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van de Bond van KWPN Hengstenhouders.
» Wij bemiddelen ook bij de aan- en verkoop van paarden.
» Graag zijn wij u ook van dienst voor fokadviezen en/of bemiddeling van fokmateriaal.

 

certificaat klein


Wijzigingen voorbehouden